فال حافظ

فال حافظ

ما درس سحر در ره ميخانه نهاديم
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد
در دل ندهم ره پس از اين مهر بتان را
در خرقه از اين بيش منافق نتوان بود
چون مي رود اين کشتي سرگشته که آخر
المنه لله که چو ما بي دل و دين بود
قانع به خيالي ز تو بوديم چو حافظ
محصول دعا در ره جانانه نهاديم
اين داغ که ما بر دل ديوانه نهاديم
تا روي در اين منزل ويرانه نهاديم
مهر لب او بر در اين خانه نهاديم
بنياد از اين شيوه رندانه نهاديم
جان در سر آن گوهر يک دانه نهاديم
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهاديم
يا رب چه گداهمت و بيگانه نهاديم

تعبیر فال : به توانایی های ذاتی خود تکیه کن. راه پیشرفت برای تو باز است. با تدبیر و تأمل قدم در راه بگذار و از سد مشکلات بگذر. بیهوده به سخنان بی پایه و اساس اعتماد نکن. به عقل و اراده ی خود ایمان داشته باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای goof.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:goof.ir