tarot

فال حافظ

فال حافظ

آن کيست کز روي کرم با ما وفاداري کند
اول به بانگ ناي و ني آرد به دل پيغام وي
دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او
گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام
پشمينه پوش تندخو از عشق نشنيده است بو
چون من گداي بي نشان مشکل بود ياري چنان
زان طره پرپيچ و خم سهل است اگر بينم ستم
شد لشکر غم بي عدد از بخت مي خواهم مدد
با چشم پرنيرنگ او حافظ مکن آهنگ او
بر جاي بدکاري چو من يک دم نکوکاري کند
وان گه به يک پيمانه مي با من وفاداري کند
نوميد نتوان بود از او باشد که دلداري کند
گفتا منش فرموده ام تا با تو طراري کند
از مستيش رمزي بگو تا ترک هشياري کند
سلطان کجا عيش نهان با رند بازاري کند
از بند و زنجيرش چه غم هر کس که عياري کند
تا فخر دين عبدالصمد باشد که غمخواري کند
کان طره شبرنگ او بسيار طراري کند

تعبیر فال : با مشورت کردن با دوستان خوب و مشفق می توانی زودتر به هدف برسی. نا امیدی را از خود دور کن. غم و ناراحتی نمی تواند راه تو را سد کند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای goof.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:goof.ir